Vždy správnym smerom,
na ceste k Vám
a hlavne bezpečne do cieľa

O nás

Spoločnosť SLOVAGROTRANS, s.r.o. je slovenská dopravno – špedičná spoločnosť so sídlom v Žiari nad Hronom. Zaoberá sa vnútroštátnou a medzinárodnou cestnou nákladnou dopravou. Bola založená v marci 1995, ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Dopravnú činnosť začala vykonávať od septembra 1995, kedy na základe rozhodnutia FNM SR Bratislava sprivatizovala Nákladnú automobilovú dopravu š.p. Žiar nad Hronom.

Našim cieľom je:

 • Orientácia na zákazníka
 • Bezpečná a včasná preprava tovaru
 • Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb
 • Odbornosť a profesionalita našich zamestnancov

Sme členom Združenia ČESMAD

Naša spoločnosť je od roku 1995 členom Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia, ktoré pôsobí v oblasti cestnej dopravy.

Služby

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava

Formou kompletných zásielok alebo formou dokládok, predovšetkým do krajín Európskej únie, ale aj do ostatných európskych krajín. Medzi hlavné prepravné destinácie patrí: Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Maďarsko, Česká republika, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Francúzsko a Poľsko.

Špedícia, zasielateľstvo

Pre našich zákazníkov realizujeme prepravu tovaru vlastnými vozidlami, ako aj vozidlami našich zmluvných partnerov, zabezpečujeme vyťaženie vozidiel iných dopravcov. Spolupracujeme so slovenskými aj zahraničnými dopravnými a špedičnými spoločnosťami.

Servis, oprava nákladných a osobných vozidiel, pneuservis

V dielni, ktorú vlastní naša spoločnosť, realizujeme bežné opravy nielen našich nákladných vozidiel, ale aj vozidiel iných dopravcov. Naši mechanici sú odborne vyškolení, spôsobilí a majú dlhoročné skúsenosti s opravou a údržbou nákladných a osobných vozidiel.

Odťah a prevoz osobných, nákladných vozidiel a manipulačnej techniky

Vlastníme jednonápravový podvalníkový náves s navijákom.

Nájdete nás v strede Slovenska blízko diaľnice R1.

Prepravné lokality

Kvalita

Za účelom zvyšovania kvality a zefektívňovania našich služieb sme od roku 2002 začali v spolupráci  s externou konzultačnou firmou budovať systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Naša spoločnosť má pevne definovanú organizačnú štruktúru s dobrou deľbou práce, zodpovedností a právomocí, čo je zárukou trvalej spokojnosti našich zákazníkov. V máji 2003 naša spoločnosť získala certifikát v oblasti Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo.

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti dopravcu v cestnej nákladnej doprave podľa dohovoru CMR vo výške 2 500 000 EUR/rok na všetky škodové udalosti, 250 000 EUR pre medzinárodnú dopravu/1 škodovú udalosť a 75 000 EUR pre vnútroštátnu dopravu/1 škodovú udalosť. 100 000 EUR na jednu a všetky škodové udalosti pre kabotáž na území Talianska a Francúzska a 600 000 EUR pre jednu a 1 200 000 EUR pre všetky škodové udalosti pre kabotáž na území Nemecka.

Vozový park

Disponujeme moderným vozovým parkom, ktorý pravidelne obnovujeme a rozširujeme o nové vozidlá. Vlastníme:

 • Ťahače značiek MERCEDES, SCANIA, MAN
 • Štandardné návesy s  prízdvihom strechy a s paletovým košom
 • Jednonápravový podvalníkový náves s navijákom
 • Všetky naše vozidlá spĺňajú emisné normy  EURO 6

Kariéra

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest: 

Máte záujem u nás pracovať?

V prípade záujmu o bližšie informácie k pracovným miestam nás neváhajte kontaktovať:

Kontaktný formulár:

Kontakty

Riaditeľ, konateľ spoločnosti

 • Ing. Martin Ľupták, PhD.

 • Mobil: +421 905 202 805
 • E-mail: luptak@tir.sk
 • Jazyk: slovenský, anglický

Ekonomické oddelenie

Personálne oddelenie

Zástupca riaditeľa spoločnosti

 • Ing. Lenka Ľuptáková

 • Mobil: +421 905 382 539
 • E-mail: luptakova@tir.sk
 • Jazyk: slovenský, anglický

Oddelenie dopravy, špedície

 • Katarína Trubenová

 • Mobil: +421 903 776 149
 • E-mail: trubenova@tir.sk
 • Jazyk: slovenský, anglický, nemecký
 • Patrik Jáni

 • Mobil: +421 911 301 599
 • E-mail: jani@tir.sk
 • Jazyk: slovenský, nemecký

Autoservis, pneuservis, odťah

 • Mobil: +421 903 729 166, +421 903 537 798  

Fakturačné údaje:

 • IČO: 36 005 461
 • DIČ: 2020480231
 • IČ DPH: SK2020480231

Bankové údaje:

 • UniCredit Bank Slovakia a. s.
  pobočka Zvolen

 • Účet: 6616488005/1111
 • IBAN: SK68 1111 0000 0066 1648 8005
 • SWIFT: UNCRSKBX

Sídlo spoločnosti:

SLOVAGROTRANS, s.r.o.
(areál SAD)

Vieska 257, Ladomerská vieska
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Autoservis, pneuservis, odťah:

Pekárenská 10
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, Vložka číslo:  47831/S

Sídlo spoločnosti

Náš servis