head photo

Kontakty

Korešpondenčná adresa:

 • SLOVAGROTRANS, a.s.
  Priemyselná 628
  965 01 Žiar nad Hronom
  Slovenská republika

Fakturačné údaje:

 • IČO:36 005 461
  DIČ:2020480231
  IČ DPH:SK2020480231
  Telefón účtareň:+421 45 672 2413
 • UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Žiar nad Hronom
  Účet:6616488005/1111
  IBAN:SK6811110000006616488005
  SWIFT code:UNCRSKBX
 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 354/S

Sekretariát

 • Anna Jurigová
  Telefón: +421 45 672 24 17, +421 45 672 27 64
  Fax:+421 45 672 24 17, +421 45 672 20 88
  E-mail:jurigova@tir.sk
 • Informácie o GDPR
  E-mail:infogdpr@tir.sk

Generálny riaditeľ

 • Ing. Milan Broda
  Telefón:+421 45 672 2417
  Mobil:+421 903 549 283
  E-mail:broda.milan@tir.sk

Technicko – prevádzkový riaditeľ

Špeditéri/dispondenti

 • Katarína Trubenová
  Telefón:+421 45 672 3883
  Mobil:+421 903 776 149
  Fax:+421 45 672 2088
  E-mail:doprava@tir.sk
  Komunikačný jazyk:anglický, nemecký, slovenský
 • Patrik Jáni
  Telefón:+421 45 672 7054
  Mobil:+421 911 301 599
  Fax:+421 45 672 2088
  E-mail:doprava@tir.sk
  Komunikačný jazyk:nemecký, slovenský