head photo

Kvalita

Za účelom zvyšovania kvality a zefektívňovania našich služieb, sme v roku 2002 začali v spolupráci s externou konzultačnou firmou budovať systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Naša spoločnosť má pevne definovanú organizačnú štruktúru s dobrou deľbou práce, zodpovedností a právomocí, čo je zárukou trvalej spokojnosti našich zákazníkov. V máji 2003 naša spoločnosť získala certifikát v oblasti Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo (špedícia).

Elbacert