head photo

O nás

Spoločnosť Slovagrotrans, a.s. je slovenská dopravno – špedičná spoločnosť so sídlom v Žiari nad Hronom. Zaoberá sa vnútroštátnou a medzinárodnou cestnou nákladnou dopravou. Bola založená v marci 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Dopravnú činnosť začala vykonávať od septembra 1995, kedy na základe rozhodnutia FNM SR Bratislava sprivatizovala Nákladnú automobilovú dopravu š.p. Žiar nad Hronom. Dňa 1.7.1996 bola pretransformovaná na akciovú spoločnosť. Dňa 1.9.2018 bola do spoločnosti Slovagrotrans, a.s. začlenená spoločnosť JAKABA s.r.o.

Prevádzkové priestory firmy sú postavené na vlastných pozemkoch s celkovou rozlohou 22 104 m2, z toho zastavaná plocha vo výmere 3 058 m2 v susedstve areálu firmy SAD a.s. Zvolen, OZ Žiar nad Hronom, na hlavnom ťahu Bratislava - Zvolen.

Cieľom spoločnosti je:

  • orientácia na zákazníka
    - spokojnosť a budovanie dlhodobých obchodných vzťahov so zákazníkmi
  • bezpečná a včasná preprava tovaru
    - od jeho prevzatia až po dodanie - podľa požiadaviek zákazníkov
  • neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb
  • odbornosť a profesionalita našich pracovníkov

Naša spoločnosť je od roku 1995 členom Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia, ktoré pôsobí v oblasti cestnej dopravy.