head photo

Služby

Spoločnosť Slovagrotrans, a.s. poskytuje svojim zákazníkom:

 • služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy
  - formou kompletných zásielok alebo formou dokládok, predovšetkým do krajín
  Európskej únie, ale aj do ostatných európskych krajín. Medzi hlavné prepravné destinácie patrí: Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia.
 • špedičné služby
  - pre našich zákazníkov realizujeme prepravu tovaru vlastnými vozidlami, ako aj vozidlami našich zmluvných partnerov (zabezpečujeme vyťaženie vozidiel iných dopravcov). Spolupracujeme so slovenskými aj zahraničnými dopravnými a špedičnými spoločnosťami.
 • služby spojené so servisom a opravou nákladných vozidiel
  - v dielni, ktorú vlastní naša spoločnosť, realizujeme bežné opravy nielen našich nákladných vozidiel, ale aj vozidiel iných dopravcov. Naši mechanici sú odborne vyškolení, spôsobilí a majú dlhoročné skúsenosti s opravou a údržbou nákladných vozidiel.

Našou snahou je, aby služby, ktoré poskytujeme boli vysoko profesionálne. Vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam v oblasti cestnej nákladnej dopravy poskytujeme kvalitné služby spojené s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi. Naši disponenti plynule komunikujú v anglickom a v nemeckom jazyku. Naši vodiči majú bohaté pracovné skúsenosti a zručnosti v cestnej nákladnej doprave, čím sa snažíme zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť prepravovaného tovaru. Požiadavky našich zákazníkov sa snažíme uspokojovať pružne, rýchlo a zodpovedne.

Vodiči sú vybavení mobilnými telefónmi s roamingom, vozidlá navigačným a satelitným systémom, čím máme zabezpečený stály prehľad o pohybe všetkých našich vozidiel doma aj v zahraničí. V prípade porúch máme k dispozícii servisné vozidlo, čím sa staráme o rýchle odstránenie prípadných závad. Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti dopravcu v cestnej nákladnej doprave podľa dohovoru CMR vo výške 2 500 000 EUR/rok na všetky škodové udalosti, 250 000 EUR pre medzinárodnú dopravu/1 škodovú udalosť a 75 000 EUR pre vnútroštátnu dopravu/1 škodovú udalosť. 100 000 EUR na jednu a všetky škodové udalosti pre kabotáž na území Talianska a Francúzska a 600 000 EUR pre jednu a 1 200 000 EUR pre všetky škodové udalosti pre kabotáž na území Nemecka.